Tall de diamants

Tall de diamant per làser

Solució làser OEM DPSS en tall de pedres precioses

Es poden tallar amb làser diamants?

Sí, els làsers poden tallar diamants, i aquesta tècnica s'ha tornat cada cop més popular a la indústria del diamant per diverses raons.El tall per làser ofereix precisió, eficiència i la capacitat de fer talls complexos que són difícils o impossibles d'aconseguir amb els mètodes de tall mecànics tradicionals.

DIAMANT amb diferent color

Quin és el mètode tradicional de tall de diamants?

Planificació i marcatge

  • Els experts examinen el diamant en brut per decidir la forma i la mida, marcant la pedra per guiar els talls que maximitzaran el seu valor i bellesa.Aquest pas consisteix a avaluar les característiques naturals del diamant per determinar la millor manera de tallar-lo amb un mínim de residus.

Bloqueig

  • Les facetes inicials s'afegeixen al diamant, creant la forma bàsica del popular tall brillant rodó o altres formes. El bloqueig consisteix a tallar les facetes principals del diamant, preparant l'escenari per a facetes més detallades.

Tallar o serrar

  • El diamant es talla al llarg del seu gra natural amb un cop fort o es serra amb una fulla amb punta de diamant.El tallat s'utilitza per a pedres més grans per dividir-les en peces més petites i manejables, mentre que el serrat permet talls més precisos.

Facet

  • Les facetes addicionals es tallen amb cura i s'afegeixen al diamant per maximitzar la seva brillantor i foc. Aquest pas implica un tall i poliment precís de les facetes del diamant per millorar les seves propietats òptiques.

Bruiting o cinturó

  • Dos diamants es col·loquen l'un contra l'altre per tallar els seus cinturons, donant forma al diamant en una forma rodona. Aquest procés dóna al diamant la seva forma bàsica, normalment rodona, fent girar un diamant contra un altre en un torn.

Polit i inspecció

  • El diamant està polit fins a una gran brillantor i cada faceta s'inspecciona per assegurar-se que compleix els estrictes estàndards de qualitat.El poliment final fa ressaltar la brillantor del diamant i la pedra s'inspecciona a fons per detectar qualsevol defecte o defecte abans de considerar-se acabada.

Repte en tall i serrat de diamants

El diamant, al ser dur, fràgil i químicament estable, planteja reptes importants per als processos de tall.Els mètodes tradicionals, com ara el tall químic i el polit físic, sovint generen costos laborals elevats i taxes d'error, juntament amb problemes com esquerdes, estelles i desgast de les eines.Donada la necessitat d'una precisió de tall a nivell de micres, aquests mètodes es queden curts.

La tecnologia de tall per làser sorgeix com una alternativa superior, que ofereix un tall d'alta velocitat i alta qualitat de materials durs i trencadissos com el diamant.Aquesta tècnica minimitza l'impacte tèrmic, reduint el risc de danys, defectes com esquerdes i estellades, i millora l'eficiència del processament.Compta amb velocitats més ràpides, menors costos d'equip i errors reduïts en comparació amb els mètodes manuals.Una solució làser clau en el tall de diamants és laDPSS (díode bombat d'estat sòlid) Nd: làser YAG (itri d'alumini dopat amb neodimi), que emet llum verda de 532 nm, millorant la precisió i la qualitat del tall.

4 Principals avantatges del tall de diamant per làser

01

Precisió inigualable

El tall per làser permet talls extremadament precisos i complexos, permetent la creació de dissenys complexos amb alta precisió i mínims residus.

02

Eficàcia i rapidesa

El procés és més ràpid i eficient, reduint significativament els temps de producció i augmentant el rendiment dels fabricants de diamants.

03

Versatilitat en el disseny

Els làsers proporcionen la flexibilitat per produir una àmplia gamma de formes i dissenys, adaptant-se a talls complexos i delicats que els mètodes tradicionals no poden aconseguir.

04

Seguretat i qualitat millorades

Amb el tall per làser, hi ha un risc reduït de danys als diamants i una menor possibilitat de lesions de l'operador, assegurant talls d'alta qualitat i condicions de treball més segures.

DPSS Nd: Aplicació làser YAG en tall de diamant

Un làser DPSS (díode bombat d'estat sòlid) Nd:YAG (itri d'alumini dopat amb neodimi) que produeix llum verda de 532 nm amb freqüència duplicada funciona mitjançant un procés sofisticat que implica diversos components clau i principis físics.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Powerlite_NdYAG.jpg
  • Làser Nd:YAG amb la tapa oberta que mostra una llum verda de 532 nm amb freqüència duplicada

Principi de funcionament del làser DPSS

 

1. Bombeig de díodes:

El procés comença amb un díode làser, que emet llum infraroja.Aquesta llum s'utilitza per "bombar" el cristall Nd:YAG, el que significa que excita els ions de neodimi incrustats a la xarxa de cristall d'itri d'alumini granat.El díode làser està ajustat a una longitud d'ona que coincideix amb l'espectre d'absorció dels ions Nd, garantint una transferència d'energia eficient.

2. Nd:YAG Cristall:

El cristall Nd:YAG és el medi de guany actiu.Quan els ions de neodimi són excitats per la llum de bombeig, absorbeixen energia i passen a un estat d'energia superior.Després d'un curt període, aquests ions tornen a un estat d'energia inferior, alliberant la seva energia emmagatzemada en forma de fotons.Aquest procés s'anomena emissió espontània.

[Llegeix més:Per què utilitzem el cristall Nd YAG com a mitjà de guany al làser DPSS?]

3. Inversió de la població i emissió estimulada:

Perquè es produeixi l'acció làser, s'ha d'aconseguir una inversió de població, on hi ha més ions en estat excitat que en estat d'energia inferior.A mesura que els fotons reboten entre els miralls de la cavitat làser, estimulen els ions Nd excitats per alliberar més fotons de la mateixa fase, direcció i longitud d'ona.Aquest procés es coneix com a emissió estimulada i amplifica la intensitat de la llum dins del cristall.

4. Cavitat làser:

La cavitat làser normalment consta de dos miralls a cada extrem del cristall Nd:YAG.Un mirall és molt reflectant, i l'altre és parcialment reflectant, permetent que una mica de llum s'escapi com a sortida del làser.La cavitat ressona amb la llum, amplificant-la mitjançant rondes repetides d'emissió estimulada.

5. Doblament de freqüència (segona generació harmònica):

Per convertir la llum de freqüència fonamental (generalment 1064 nm emesa per Nd:YAG) en llum verda (532 nm), es col·loca un cristall que duplica la freqüència (com ara KTP - Potassi Titanyl Phosphate) al camí del làser.Aquest cristall té una propietat òptica no lineal que li permet agafar dos fotons de la llum infraroja original i combinar-los en un sol fotó amb el doble d'energia i, per tant, la meitat de la longitud d'ona de la llum inicial.Aquest procés es coneix com a generació de segon harmònic (SHG).

duplicació de freqüència làser i generació de segon harmònic.png

6. Sortida de llum verda:

El resultat d'aquesta duplicació de freqüència és l'emissió de llum verda brillant a 532 nm.Aquesta llum verda es pot utilitzar per a diverses aplicacions, com ara punters làser, espectacles làser, excitació de fluorescència en microscòpia i procediments mèdics.

Tot aquest procés és altament eficient i permet la producció de llum verda coherent i d'alta potència en un format compacte i fiable.La clau de l'èxit del làser DPSS és la combinació de mitjans de guany d'estat sòlid (cristall Nd:YAG), bombament eficient de díodes i duplicació efectiva de la freqüència per aconseguir la longitud d'ona desitjada de la llum.

Servei OEM disponible

Servei de personalització disponible per donar suport a tot tipus de necessitats

Neteja làser, revestiment làser, tall per làser i estoigs de tall de pedres precioses.

Necessites una consulta gratuïta?

ALGUNS DELS NOSTRES PRODUCTES DE BOMBEO LÀSER

Sèrie làser Nd YAG bombejada amb díodes CW i QCW