Seguretat

Defensa

Aplicacions làser en defensa i seguretat

Els làsers han sorgit com a eines fonamentals en diversos sectors, especialment en seguretat i vigilància.La seva precisió, controlabilitat i versatilitat els fan indispensables per salvaguardar les nostres comunitats i infraestructura.

En aquest article, aprofundirem en les diverses aplicacions de la tecnologia làser en els àmbits de la seguretat, la salvaguarda, la vigilància i la prevenció d'incendis.Aquesta discussió pretén proporcionar una comprensió integral del paper dels làsers en els sistemes de seguretat moderns, oferint informació tant sobre els seus usos actuals com sobre els possibles desenvolupaments futurs.

Per obtenir solucions d'inspecció ferroviària i fotovoltaica, feu clic aquí.

Aplicacions làser en casos de seguretat i defensa

Sistemes de detecció d'intrusions

Mètode d'alineació del feix làser

Aquests escàners làser sense contacte escanegen entorns en dues dimensions, detectant el moviment mesurant el temps que triga un raig làser polsat a reflectir-se a la seva font.Aquesta tecnologia crea un mapa de contorns de la zona, permetent al sistema reconèixer nous objectes en el seu camp de visió per canvis en l'entorn programat.Això permet avaluar la mida, la forma i la direcció dels objectius en moviment, emetent alarmes quan sigui necessari.(Hosmer, 2004).

⏩ Bloc relacionat:Nou sistema de detecció d'intrusions làser: un pas intel·ligent en seguretat

Sistemes de vigilància

DALL·E 2023-11-14 09.38.12 - Una escena que representa la vigilància làser basada en UAV.La imatge mostra un vehicle aeri no tripulat (UAV) o dron, equipat amb tecnologia d'escaneig làser, f

En la videovigilància, la tecnologia làser ajuda a controlar la visió nocturna.Per exemple, les imatges amb làser d'infrarojos propers poden suprimir eficaçment la retrodifusió de la llum, millorant significativament la distància d'observació dels sistemes d'imatge fotoelèctrica en condicions meteorològiques adverses, tant de dia com de nit.Els botons de funció externs del sistema controlen la distància de la porta, l'amplada de l'estroboscopi i la imatge clara, millorant el rang de vigilància.(Wang, 2016).

Seguiment del trànsit

DALL·E 2023-11-14 09.03.47 - Escena de trànsit urbà concorregut en una ciutat moderna.La imatge hauria de representar una varietat de vehicles com ara cotxes, autobusos i motocicletes en un carrer de la ciutat, aparador

Les pistoles de velocitat làser són crucials en el control del trànsit, utilitzant la tecnologia làser per mesurar la velocitat dels vehicles.Aquests dispositius són afavorits per les forces de l'ordre per la seva precisió i capacitat d'orientar vehicles individuals en trànsit dens.

Seguiment de l'espai públic

DALL·E 2023-11-14 09.02.27 - Escena ferroviària moderna amb un tren i una infraestructura contemporània.La imatge hauria de representar un tren elegant i modern que viatja per vies ben conservades.

La tecnologia làser també és fonamental en el control i monitoratge de multituds en espais públics.Els escàners làser i les tecnologies relacionades supervisen eficaçment els moviments de la multitud, millorant la seguretat pública.

Aplicacions de detecció d'incendis

En els sistemes d'alerta d'incendis, els sensors làser tenen un paper clau en la detecció precoç d'incendis, identificant ràpidament signes d'incendi, com ara fum o canvis de temperatura, per activar alarmes oportunes.A més, la tecnologia làser és inestimable en el seguiment i la recollida de dades en els escenaris d'incendi, proporcionant informació essencial per al control del foc.

Aplicació especial: UAV i tecnologia làser

L'ús de vehicles aeris no tripulats (UAV) en seguretat està creixent, amb la tecnologia làser que millora significativament les seves capacitats de control i seguretat.Aquests sistemes, basats en la nova generació d'Avalanche Photodiode (APD) Focal Plane Arrays (FPA) i combinats amb un processament d'imatges d'alt rendiment, han millorat notablement el rendiment de la vigilància.

Necessites una consulta gratuïta?

Làsers verds i mòdul de telèmetreen Defensa

Entre els diferents tipus de làsers,làsers de llum verda, que solen operar entre 520 i 540 nanòmetres, destaquen per la seva alta visibilitat i precisió.Aquests làsers són especialment útils en aplicacions que requereixen un marcatge o visualització precís.A més, els mòduls de mesura làser, que utilitzen la propagació lineal i l'alta precisió dels làsers, mesuren distàncies calculant el temps que triga un raig làser a viatjar des de l'emissor fins al reflector i tornar.Aquesta tecnologia és crucial en els sistemes de mesura i posicionament.

 

Evolució de la tecnologia làser en seguretat

Des de la seva invenció a mitjans del segle XX, la tecnologia làser ha experimentat un desenvolupament important.Inicialment una eina experimental científica, els làsers s'han convertit en integrants en diversos camps, com ara la indústria, la medicina, la comunicació i la seguretat.En l'àmbit de la seguretat, les aplicacions làser han evolucionat des de sistemes bàsics de monitorització i alarma fins a sistemes sofisticats i multifuncionals.Aquests inclouen sistemes de detecció d'intrusions, videovigilància, vigilància del trànsit i sistemes d'avís d'incendi.

 

Innovacions futures en tecnologia làser

El futur de la tecnologia làser en seguretat podria veure innovacions innovadores, especialment amb la integració de la intel·ligència artificial (IA).Els algorismes d'IA que analitzen dades d'escaneig làser podrien identificar i predir les amenaces de seguretat amb més precisió, millorant l'eficiència i el temps de resposta dels sistemes de seguretat.A més, a mesura que avança la tecnologia d'Internet de les coses (IoT), la combinació de la tecnologia làser amb dispositius connectats a la xarxa probablement conduirà a sistemes de seguretat més intel·ligents i automatitzats capaços de monitoritzar i respondre en temps real.

 

S'espera que aquestes innovacions no només millorin el rendiment dels sistemes de seguretat, sinó que també transformin el nostre enfocament de seguretat i vigilància, fent-lo més intel·ligent, eficient i adaptable.A mesura que la tecnologia continua avançant, l'aplicació de làsers en seguretat s'ampliarà, proporcionant entorns més segurs i fiables.

 

Referències

  • Hosmer, P. (2004).L'ús de la tecnologia d'escaneig làser per a la protecció perimetral.Actes de la 37a Conferència Internacional de Carnahan de 2003 sobre Tecnologia de Seguretat.DOI
  • Wang, S., Qiu, S., Jin, W. i Wu, S. (2016).Disseny d'un sistema de processament de vídeo en temps real en miniatura amb làser infraroig proper.ICMMITA-16.DOI
  • Hespel, L., Rivière, N., Fracès, M., Dupouy, P., Coyac, A., Barillot, P., Fauquex, S., Plyer, A., Tauvy,
  • M., Jacquart, M., Vin, I., Nascimben, E., Pérez, C., Velayguet, JP i Gorce, D. (2017).Imatge làser flaix 2D i 3D per a la vigilància de llarg abast en seguretat fronterera marítima: detecció i identificació per a aplicacions de comptador d'UAS.Actes de SPIE - The International Society for Optical Engineering.DOI

ALGUNS DE MÒDULS LÀSER PER A LA DEFENSA

Servei de mòduls làser OEM disponible, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls!