Er: vidre

El nostre làser de vidre dopat amb erbi, conegut com el làser de vidre Er de 1535 nm, és excel·lent en telèmetres segurs per als ulls.Ofereix un rendiment fiable i rendible, emet llum absorbida per la còrnia i les estructures cristal·lines de l'ull, garantint la seguretat de la retina. En l'abast làser i LIDAR, especialment en entorns exteriors que requereixen transmissió de llum a llarga distància, aquest làser DPSS és essencial.A diferència dels productes anteriors, elimina els danys oculars i els perills de cegament.El nostre làser utilitza vidre de fosfat Er:Yb codopat i una font de bomba làser semiconductora per produir una longitud d'ona d'1,5 um, cosa que el fa perfecte per a Lidar, rang i comunicacions.